ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan

ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan

ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan

ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan

ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan
ĐẢM BẢO AN TOÀN - CÔNG TY THANG MÁY Mitsu Japan
Đ/c : 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, quận 1, HCM

ĐẢM BẢO AN TOÀN

10-08-2019
Thang máy được lắp đặt đúng quy định, quy trình đảm bảo an toàn thang máy theo TCVN đã được chính phủ quy định. Nó bao gồm các khoản điều lệ bắt buộc khi lắp đặt thang máy mitsubishi để đảm bảo an toàn lao động.

 Thang máy được lắp đặt phải đúng quy định, quy trình đảm bảo an toàn thang máy theo TCVN đã được chính phủ quy định. Nó bao gồm các khoản điều lệ bắt buộc khi lắp đặt thang máy mitsubishi để đảm bảo an toàn lao động.


Thông tin khác

  0988.77.99.11
Zalo
Hotline: 0988.77.99.11